ינו 052015
 

יהודים השתתפו לראשונה בבחירות לעיריית ירושלים (עירייה הוקמה בירושלים ב-1877). הציבור הכללי של בעלי זכות בחירה מנו כ-1,200 איש, מתוכם 700 מוסלמים, 300 נוצרים ו-200 יהודים. נבחרו שני נציגים יהודיים, יהושע ילין ורחמים מזרחי, אך הפחה החליף את הנציג מזרחי בנציג ארמני.

אפריל. הורחב האיסור על כניסת יהודים רוסים והוחל על כל היהודים הזרים. משך השהות לצליינים הוגבל לחודש ימים.

אוקטובר. ביקורו המפתיע של הרצל בארץ, כדי להיפגש עם הקיסר הגרמני, עורר התרגשות רבה במושבות, ובעיקר במושבות יהודה, שם עבר הרצל וזכה לקבלת פנים מלכותית. בירושלים קבלת הפנים היתה שונה לגמרי, בשל האזהרות שהגיעו מהחכם באשי בקושטא, שלא לקדם בברכה את הרצל ולא להסתבך בקשרים עם הציונות, כדי לא להרגיז את השלטונות העותמניים. לקבלת הפנים שנערכה לקיסר מטעם הישוב היהודי בירושלים הרצל לא הוזמן, ו"הראשון לציון", הרב י"ש אלישר, נמנע מלהיפגש עמו. גם העיתונות הירושלמית שסקרה בהרחבה את ביקור הקיסר, הצניעה את ביקורו של הרצל ולא הרחיבה דיבור על התנועה הציונית.