ינו 052015
 

יצא לאור ספרו של יוסטון צ'מברליין (Houston Stewart Chamberlain ), "יסודות המאה התשע-עשרה" (Die Grundlagen des 19. Jahrhundrets), בו העמיד את תולדות התרבות האנושית על מלחמת שני הגזעים – הארים והשמים. הארים הם המקור לכל הטוב והנעלה בתרבות; השמים הם המקור לכל השפל והנקלה בתרבות. הטובים שבארים הם הגרמנים. הגרועים שבשמים הם היהודים. המאבק הנצחי בין הגזעים מתגלם בעת החדשה במלחמה בין האדם היהודי לבין האדם האירופי. היהודי שהחריב בשעתו את העולם העתיק מאיים עתה להחריב את התרבות האירופית. כדי להבטיח את ניצחון הרוח הגרמנית יש להוציא את היהודי מן החברה האירופית. צ'מברליין היה אנגלי במוצאו, שהתחנך בצרפת והשתקע בגוף ובנפש בגרמניה. ספרו של צ'מברליין היה לרב-מכר. השפעתו על המחשבה האנטישמית בגרמניה היתה עצומה ולימים הונח ביסוד האידיאולוגיה של התנועה הנאצית בגרמניה.