ינו 052015
 

הברון החליט להעביר את ניהול המושבות בארץ לידי יק"א (Jewish Colonization Association), חברת ההתיישבות של הברון הירש; עם זאת הבטיח להמשיך את תמיכתו הכספית במושבות, עד לביסוסן. הידיעה על העברת המושבות לניהול יק"א הטילה חרדה הן בקרב האיכרים והן בקרב הפועלים במושבות, כיוון שהנהלת יק"א לא הסתירה את כוונתה לחולל רפורמות במושבות ולייעל את הפעילות החקלאית שם. ברמלה התכנסו נציגי פועלים מכל המושבות וייסדו את "הסתדרות הפועלים עובדי אדמה בארץ-ישראל". התפקדו כ-530 פועלים, רבים מהם וותיקים וכ-340 מהם בעלי משפחות. משלחת יצאה לפריס לבקש מן הברון למנוע פיטורי פועלים על ידי ההנהלה החדשה. המשלחת שבה בידיים ריקות.