ינו 042015
 

בווילנה טפלה משרתת פולניה על מעסיקה, ספר יהודי בשם דוד בלונדס, כאילו ניסה להקיז ממנה דם לצורך פולחן הפסח. משפטו נמשך שנתיים, עד שזוכה בדין.