ינו 042015
 

בצ'נסטוכוב, מרכז פולחן דתי בפולין, פרץ ב-19 באוגוסט פוגרום, שדוכא במהירות על ידי הצבא.

שר הפנים סיפיאגין נרצח בידי מתנקש שהשתייך למפלגה הסוציאל-ריבולוציונרית, שדגלה בטרור אישי כחלק מן המאבק במשטר הדיכוי הצארי. במקומו התמנה ויאצ'סלאב קונסטנטינוביץ' פון פלווה (Plehve), שקנה לו מוניטין כמשרת נאמן של המדיניות הריאקציונית של הצאר וכאנטישמי.

ערכים אישיים
  1. הירש לקרט (1902-1880), סנדלר יהודי צעיר, חבר ה"בונד", התנקש בחיי מושל וילנה ופצע אותו, לאחר שזה ציווה להלקות 26 מפגינים יהודים שהשתתפו בתהלוכת 1 במאי. לקרט נידון למוות ונתלה בחודש יוני. בציבור היהודי ובעיקר בתנועה הסוציאליסטית התקדש שמו כנוקם כבוד העם היהודי. המשורר לייויק כתב מחזה דרמטי על דמותו.