ינו 052015
 

הממשלה הרומנית פרסמה חוק האוסר על זרים לעסוק במלאכה כלשהי ברומניה, אלא אם כן יוכיחו כי בארצות מוצאם שמורה זכות עבודה גם לרומנים. הערמומיות הטבועה בחוק זה היתה פרימיטיבית ושקופה: היא כוונה להוציא את כל היהודים ממעגל הפרנסה ברומניה. ראש ממשלת רומניה, סטורדזה, הודה כי "ליהודים לא יתנו לחיות כבני-אדם ברומניה". בשיחה עם הרב בק מבוקרסט טען ראש הממשלה, כי לרומנים אין ברירה. הם מוקפים אומות ותרבויות זרות המאיימות על התרבות הרומנית. הרומנים נאבקים על זהותם התרבותית; אבל קיומם של היהודים המרובים, השומרים על אחדותם הדתית ומסרבים להתבולל, מקשה על הרומנים ומאלץ אותם לנקוט באמצעי הגנה.

ממשלת ארצות-הברית פרסמה תגובה חריפה על מדיניותה של רומניה כלפי היהודים, לא רק משום שהיא מפירה ברגל גסה את הסכמי קונגרס ברלין (1878), אלא גם את העקרונות המונחים ביסוד ההסכמים האלה, שהם "יסודות משפט העמים והצדק הנצחי". הממשל הרומנית נרתעה נוכח תגובה חריפה זו והשעתה את החוק.