ינו 052015
 

הוקמה ועדה פרלמנטרית לבדוק את שאלת הגירת הזרים לאנגליה, נוכח השלכותיה החריפות על שוק העבודה בערים המתועשות של המדינה. הרצל הוזמן להעיד בפני הוועדה והציג בפניה את ההשקפה הציונית. הוועדה הגישה ב-1905 "הצעת חוק לגבי הזרים" (Aliens Bill), שביקשה להטיל הגבלות על כניסת מהגרים. הצעת חוק זו רוככה במידה רבה על ידי הפרלמנט והממשלה, ומכל מקום, לא הוטלה הגבלה על כניסת מהגרים "מחמת רדיפות דתיות או מדיניות".