ינו 052015
 

ממשלת אוסטריה החליטה להרחיב את זכות הבחירה לכל ולהכיר בשמונה לאומים בקיסרות האוסטרו-הונגרית, שלהם יובטח ייצוג יחסי ברייכסראט (שיטת הקוריות). מקומם של היהודים נעדר כמובן, אף שמבחינה מספרית תפסו מקום חמישי בין עממי הקיסרות. התביעה להכרה באומה יהודית נפרדת הועלתה על ידי המפלגות היהודיות הדוגלות בלאומיות יהודית – הציונים, האוטונומיסטים (מפלגה שייסד נתן בירנבוים), סוציאליסטים יהודים "ספרטיסטים", שפרשו ממפלגת האם הסוציאליסטית הפולנית. ואולם דרישה זו הוכשלה על ידי קואליציה משונה של "הפולנים בני דת משה", אותה קבוצה מתוך העלית היהודית המשכילה, שדגלה בהשתלבות מלאה בלאומיות ובתרבות הפולנית, ושל הרבנים החסידיים, שפחדו מפני זעם האוכלוסיה הפולנית העלולה להגיב בפוגרומים; הם האמינו כי היהודים צריכים לשמור על פרופיל נמוך ככל האפשר ולא להתערב בפוליטיקה של הגויים.