ינו 052015
 

תוצאות הבחירות לדומה השנייה הראו כי נחלש המרכז הדוגל במלוכה קונסטיטוציונית (הקאדטים) וגבר ייצוגם של מפלגות הימין והשמאל המקוטבות בהשקפותיהן. הייצוג היהודי ירד ל-3 צירים. גם ימי הדומה השנייה היו ספורים. ב-3 ביוני פיזר הצאר את הדומה. חוק בחירות חדש הבטיח רוב בדומה השלישית למפלגות הימין התומכות במשטר הישן. רק שני צירים יהודים נכנסו לדומה. נפתח עידן של רדיפות פוליטיות , ציד אדם, משפטים מהירים, הגליות ותליות. כיוון שבשנות מלחמת רוסיה-יפן, שנות התסיסה המהפכנית והתקווה לליברליזציה של המשטר, ניתנו הקלות רבות ביישום מדיניות ההגבלות כלפי היהודים, בייחוד ביחס להתיישבות יהודים מחוץ לתחום המושב וכניסת צעירים יהודים למוסדות ההשכלה הגבוהה, פעלה עתה הממשלה להחזיר את הגלגל ולצמצם את מספרי היהודים בכל התחומים בהם נפרצו הגבולות.

הדומה השלישית, שרק 25% מן הצירים היושבים בה נמנו על האופוזיציה, העניקה לשלטון האוטוקרטי משענת חוקתית כביכול. דומה זו לא פוזרה וכיהנה מנובמבר 1907 עד יוני 1912.

לאמתו של דבר פעל המשטר באמצעות מנגנון חושך שהופעל באמצעות "אגודת העם הרוסי". זו  קיבלה גיבוי מלא מאת הצאר והפעילה לחץ מתמיד על הממשלה החוקית.

ספטמבר. פורסם חוק הקובע מחדש את מכסות התלמידים היהודיים במוסדות ההשכלה התיכוניים והגבוהים, במתכונות שהיו נהוגות לפני מהפכת 1905. בקייב סולקו 100 סטודנטים יהודים מן הפוליטכניקום, כדי לפנות מקום לסטודנטים רוסים שלא עמדו בבחינות הכניסה. ראשי המוסד שמחו על ההתערבות הגסה בחופש האקדמי הודחו ממשרותיהם.