ינו 052015
 

במערכת הבחירות שהתקיימו ברחבי הקיסרות התפצלו הקולות היהודיים בין תומכי הברית הפולנית ברייכסראט (ה"קולו"), תומכי המפלגות הגרמניות ותומכי הייצוג הלאומי של היהודים. מ-14 הנציגים היהודיים שנבחרו לרייכסראט רק 4 ייצגו את הלאומיים. אלה יצרו את "הקלוב היהודי" ברייכסראט. היתה זו הופעה ראשונה של סיעה לאומית יהודית בפרלמנט אירופי כלשהו. אף שזו היתה סיעה זעירה, היה לה משקל תודות לעובדה שהפרלמנט הכל-אוסטרי התחלק כמעט שווה בשווה בין הגוש הגרמני (עם האיטלקים) לבין הגוש הסלבי, ובמאבק הזה יכלה הקבוצה היהודית הקטנה לשמש לפעמים לשון מאזנים.