ינו 052015
 

מרס. מרד איכרים פרץ במולדביה והתפשט בארץ כולה. מטרה ראשונה לזעמם של האיכרים המשועבדים היו מאות החוכרים היהודים, ששימשו מכשיר הדיכוי של הבויארים, בעלי האחוזות  ואדוני האדמות. בתגובת שרשרת התפשטו המהומות וההתקפות על היהודים ברחבי המדינה. משתקפו האיכרים ישירות את הבויארים, נכנס הצבא לפעולה והמרד דוכא ביד ברזל. אלפי יהודים איבדו את רכושם במהומות. אירועים אלה הגבירו את יציאת היהודים מרומניה.