ינו 052015
 

בצל הריאקציה המדינית באה שעת פריחה תרבותית, כיוון שהותרה פעילותם של אגודות ספרותיות וחופש הדפוס שהוכר ב-1906 נשאר בעינו. בפטרבורג נוסדה "חברת ספרות ישראל", שהקימה סניפים בעשרות ערים והפכה מוקד לפעילות תרבותית ענפה וערה. במקביל הוקמה בפטרבורג חברה מדעית יהודית ראשונה – להיסטוריה ואתנוגרפיה – שהוציאה רבעון לחקר ההיסטוריה היהודית – "ייבריסקאיה סטארינה". גם "חברת מפיצי השכלה" הוותיקה התעוררה לחיים חדשים. אחד הסימנים לתסיסה התרבותית היה התלקחות הוויכוח בין עבראיסטים (חסידי השפה העברית) לבין אידישיסטים. הספרות המתורגמת בעברית ובאידיש גדלה לאין שיעור, בעיקר מן השפה הגרמנית, השפה שבה נכתבו מיטב החיבורים של חכמת ישראל במאה התשע-עשרה.