ינו 042015
 

יולי. האיסור על הפעילות הציונית ברוסיה ומאסרי פעילים ציונים פגעו קשה בארגון הציוני. הנשיא וולפסון יזם ביקור ברוסיה והתקבל לראיון אצל ראש הממשלה סטוליפין. זה חזר על העמדה שהציג פלווה בפגישתו עם הרצל ב-1903: הממשלה אינה מתנגדת לפעילות ציונית המכוונת להגירת יהודים והקמת בית-מולדת בארץ-ישראל, אך לא תאפשר פעולה החורגת ממסגרת זו.

הידיעות על הפיכת "התורכים הצעירים" בתורכיה הפיחה תקוות חדשות בתנועה הציונית כמו בקרב כל התנועות הלאומיות במרחב העותמני. כל התקוות האלה התפוגגו תוך זמן קצר.