ינו 052015
 

אפריל. בעיתון "ג'ואיש כרוניקל" התפרסם גילוי-דעת, בחתימת 25 אישים, ראשי הקהילה היהודית בלונדון, ביניהם קלוד מונטיפיורי והלורד רוטשילד, שיצאו בגינוי חריף כנגד דברים שהשמיע המשפטן הרברט בנטויץ', אחד ממנהיגי הציונות באנגליה; בראיון שהתפרסם בעיתונות האנגלית טען בנטויץ', כי היהודים אינם יכולים להימנות על האומה האנגלית, כיוון שאינם אנגלים מבטן ומלידה ואף לא בתרבותם, והצעירים היהודיים באנגליה צריכים להתלכד באגודה לאומית משלהם, כמו התנועה הציונית. הממסד היהודי האנגלי הוחרד מרבצו. בגילוי-הדעת שלהם דחו הנכבדים מכל וכל את דברי בנטויץ': "סבורים אנו שהיהודים יכולים להיחשב לאנגלים טהורים המאמינים בדת ישראל. אין היהדות מעכבת את מאמיניה להיות אנגלים ברוחם. – – – אין אנו מוצאים שום היגיון בתביעת זכויות וחובות של אזרחות אנגלית מצד בני-אדם שאינם יכולים להתבולל לגמרי באומה האנגלית ולהיות אנגלים ברוחם."