ינו 052015
 

מאי. יצאה הוראה לגרש מקייב 1,200 משפחות יהודיות, שישיבתם בעיר הוגדרה בלתי-חוקית. ביצוע הגירוש עורר גל מחאות בארצות אירופה והשלטונות הורו להפסיקו.

הממשלה הורתה על סגירת סניפי "חברת ספרות ישראל" במסגרת מדיניות הדיכוי המכוונת לבלום את ההתעוררות הלאומית שאחזה במיעוטים האתניים בממלכה הרוסית.