ינו 042015
 

27 ביוני. בוועידה השנתית של ההסתדרות הציונית, שהתקיימה בברלין, הושגה הסכמה בין שני המחנות על שינויים מתאימים בהרכב ההנהלה ותפקודה. כן הוסכם כי הוועד-הפועל הציוני יבחר יושב-ראש מתוכו, והוא ישמש כנשיא התנועה. הצעת שינויים אלה תוצג בפני הקונגרס העשירי.