ינו 052015
 

ינואר. יצא לאור הדו"ח של ועדת דילינגהם (ועדה בראשות הסנטור דילינגהם, שמונתה לבדוק את התועלת והנזק הגלומים בהגירה ההמונית לאמריקה. הדו"ח, שהכיל 47 כרכים, היה מכוון מלכתחילה להוכיח כי המשך ההגירה ההמונית מעמיס נטל כבד על החברה האמריקנית וכבר הגיעה השעה לבלום או לצמצם אותו. מזה שנים גברו הקולות התומכים בסגירת שערי אמריקה בפני המהגרים מאירופה, בעיקר אלה ממזרח-אירופה. הדיון הציבורי המתמשך בסוגיה זו נטה יותר ויותר לצד המצדדים בהחמרת ההגבלות על כניסת מהגרים לארצות-הברית. מגמה זו הדאיגה מאד את המנהיגות היהודית ואת הארגונים היהודיים הגדולים באמריקה. מאמציהם לבלום את ניסיונות החקיקה המיועדים להגבלת ההגירה לאמריקה, הצטיירו יותר ויותר כמלחמת מאסף יש בה רק כדי לדחות מעט את הקץ.