ינו 052015
 

במלחמת איטליה-תורכיה, שבה השתלטה איטליה על שטחי קירנאיקה בצפון-אפריקה, חלחלה נימה אנטישמית אל העיתונות ה"פטריוטית". שוב הושמעה הטענה כי אהדתם של היהודים נתונה לצד התורכי וכי הביקורת המושמעת כלפי איטליה מצדדים שונים מקורה הוא בעיתונות היהודית העולמית. המלך ויטוריו-עמנואל השני ערך ביקור רשמי בבית-הכנסת היהודי ברומא, כדי להפגין את תמיכתו באזרחים היהודיים של איטליה. הגל האנטישמי שכך עם סיומה המוצלח של המלחמה.

הגירוי האנטישמי עורר תגובת נגד בקרב הדור הצעיר ביהדות איטליה. ב-1911, בכנס שנערך בפירנצה, הוקמה אגודת "צעירי ישראל", שקראה לתחייה לאומית ולפיתוח "הקולטורה העברית". תנועת הצעירים גררה אחריה גם את מנהיגי הקהילות, שהתכנסו ברומא ב-1914 כדי לדון בהקמת הסתדרות מרכזית של הקהילות באיטליה, על בסיס הזהות התרבותית (כמושג רחב ומקיף יותר מן הזהות הדתית).