ינו 052015
 

לאחר משא-ומתן ממושך ובלחצה של הממשלה נועדו שני הפלגים בקהילה היהודית ההונגרית – האדוקים (האורתודוכסים) והניאולוגים (הרפורמים) – לוועידה משותפת בבודפשט, כדי לגבש הצעה מוסכמת לארגון מחדש של הקהילה היהודית, על שני פלגיה, מול המדינה. ועידה זו נכשלה משום שרוב המנהיגים האורתודוכסיים הדירו רגליהם ממנה. הם יזמו ועידה משלהם שפסלה את החלטות הוועידה המשותפת. הפילוג בין האורתודוכסים והרפורמים נשאר בעינו.