ינו 052015
 

פברואר. חוק דילינגהם-ברנט (Dillingham-Burnett Bill), המחמיר את מבחני הכניסה למהגרים (הבולט שבהם מבחן ידיעת קרוא וכתוב), אושר בשני בתי הקונגרס האמריקני. הנשיא טאפט הטיל וטו על הצעת החוק. בינואר 1914 חזר הנשיא וילסון והטיל וטו על הצעת החוק המתוקנת. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה הושעה ההליך. בנסיבות המלחמה ממילא ירדו מאד מספרי ההגירה לאמריקה.