ינו 052015
 

שנת שיא בעלייה לארץ. שיפור המצב הכלכלי, התבססות המושבות, ההתקדמות הכללית שידע הישוב היהודי החדש, משכו אלפי עולים מאירופה, מארצות הבלקן ומתימן.

הברון רוטשילד ערך את ביקורו הרביעי בארץ והתמלא התפעלות נוכח התקדמות הישוב ומצב המושבות.

שגריר ארצות-הברית בקושטא, הנרי מורגנטאו, ביקר אף הוא בארץ והתרשם עמוקות ממראה עיניו.

ההסתדרות הציונית שיגרה לארץ משלחת מכובדת, בראשות נחום סוקולוב, כדי לעמוד מקרוב על מצב המפעל הציוני ועל צרכי הישוב החדש.

בפסח נערכה ברחובות תערוכה של מוצרי החקלאות והתעשייה של הישוב החדש. אלפי איש נהרו אל התערוכה.

ביחסם של השלטונות העותמניים אל הישוב ניכרו סימני הרעה. גם המתיחות בין יהודים וערבים בארץ גאתה.

אוגוסט. משלחת של הישוב הגישה למושל ירושלים תרומה על סך 10,000 פרנק, לשם רכישת אווירון – מתנת הישוב לממשלה העותמנית.