ינו 052015
 

בחודש אפריל, על פי הוראת הפיקוד הצבאי, גורשו 40,000 יהודים מחבל קורלנד. בחודש מאי גורשו 120,000 יהודים מחבל קובנה. בתזכיר שהגישה הברית העולמית "פועלי-ציון" ללשכת האינטרנציונל הסוציאליסטי בהאג נאמר כי מספר היהודים שגורשו מכל אזורי החזית נאמד במיליון וחצי נפש. גירושים אלה, שבוצעו בברוטליות וגרמו סבל רב לאוכלוסיה היהודית, הביאו גם לפריצת גבולות תחום המושב, שכן הממשלה אולצה לפתוח בפני המגורשים את החבלים הפנימיים של רוסיה, שעד לאותה שעה היו סגורים בפני היהודים.

התבוסות שנחל הצבא הרוסי מידי הגרמנים הגבירו את הפגיעות באוכלוסיה היהודית, בעיקר מצד הקוזקים.

אוגוסט

הצירים היהודיים בדומה הגישו שאילתה בדבר הפעולות הבלתי-חוקיות של הפיקוד הצבאי כלפי האוכלוסיה היהודית. פנייה זו הועברה לוועדה ולא זכתה לטיפול.

הצאר ניקולאי השני נטל לידיו את הפיקוד העליון על הצבא ומרגע זה פסקו הרדיפות כנגד היהודים.

הציבור היהודי יזם הקמת ארגוני עזרה לסייע למגורשים ולפליטים היהודים. הארגון הבולט ביניהם היה "ייקופו" ("ועד עזרה יהודי לנפגעי המלחמה").