ינו 052015
 

רוסיה גלשה למצב של אנרכיה. המפלות הצבאיות, המשבר הכלכלי החמור, המחסור הגובר במזון, הנהגת הקיצוב ללחם, התורים הארוכים לפני המאפיות וחנויות המזון, המחסור בדלק שהביא להשבתת מפעלי תעשייה רבים, התסיסה והשמועות על הנעשה בחצר המלוכה והתפקיד שמילא שם איש המסתורין רספוטין – כל אלה בישרו את קצו הקרב של המשטר. דווקא בשאלה היהודית נזקפה לזכותו של רספוטין נטייה אוהדת.