ינו 052015
 

ההתנגדות הציבורית לתנאי השלום הנוקשים שנכפו על גרמניה יצרה אווירת משבר מתמדת. ממשלות הקואליציה התחלפו זו בזו. על גרמניה הוטל הסגר כלכלי שהביא גרמנים רבים אל סף רעב. ביוני חתמה הממשלה הגרמנית על תנאי השלום, ללא תנאי. במרס 1920 שוב בוצעו ניסיונות הפיכה כושלים, של המלוכנים מצד אחד ושל הספרטקיסטים מצד שני. צבאות בעלות-הברית השתלטו על שטחים ועל ערי מפתח כדי לאלץ את גרמניה לעמוד בהתחייבויותיה ובתשלום הענושים שהוטלו עליה על פי הסדר השלום. הרציחות הפוליטיות, בעיקר מצד חוגי הימין, נמשכו.