ינו 052015
 

בוועידה הציונית הארצית, שהתקיימה ביולי, הכריז היו"ר הארטגלס, כי הממשלה לא קיימה את ההבטחות שהיו כלולות בנאומו ההיסטורי של בארטל, וכי במצב זה אין מנוס מלנקוט קו אופוזיציוני תקיף לממשלה.

בנובמבר פרסמה "המועצה הלאומית" בוארשה מכתב גלוי למארשל פילסודסקי ובו ביקשו תשובה על עשר שאלות חיוניות הנוגעות לאי-קיום ההבטחות שנכללו בנאום בארטל.