ינו 062015
 

פרשת הנוכל סרג' סטביסקי, רופא שיניים יהודי, מהגר מאוקראינה, בעל קשרים מסועפים עם חוגי השלטון, שניצל את קשריו לסחר באיגרות-חוב מחוסרות ערך, גרמה לשערוריה רבתי וזעזעה את אמות הספים הפוליטיים בצרפת. האצבע הופנתה למוצאו היהודי של סטביסקי והעניקה דחיפה נוספת לתעמולה האנטישמית והאנטי-דמוקרטית בצרפת. המשטר הדמוקרטי הנוהג ברפובליקה השלישית הוקע כמסואב ומושחת מיסודו.