ינו 062015
 

ברית-המועצות הצטרפה לחבר-הלאומים בכוונה לחזק את הארגון, לאחר פרישתה של גרמניה הנאצית ממנו. על רקע זה ניהל נחום גולדמן מגעים עם שני דיפלומטים סובייטים בכירים, גריגורי פוטיומקין ומרסל רוזנברג, במאמץ לשפר את היחסים בין ברית-המועצות לבין התנועה הציונית. מגעים אלה לא נשאו פרי.