ינו 062015
 

איגוד הקהילות וההסתדרות הציונית המקומית השקיעו מאמצי הסברה כדי להוכיח כי היהודים והציונים מקיימים נאמנות מוחלטת למדינה ולמשטר. בטורינו יזמה קבוצה של יהודים פאשיסטים, בהנהגתו של אטורה אובצה, פרסום עיתון פאשיסטי, "דגלנו" (La Nostra Bandiera), שתקף את התנהלותו ההססנית של האיחוד והוקיע בחריפות את הציונים. מוסוליני עצמו העביר דרישה למנהיגות הציונית לפרק את הפדרציה הציונית. על כך השיב דאנטה לאטס בלאו החלטי. מחלוקת עזה פילגה את הציבור היהודי. ראשי קהילות רבות התפטרו ופינו מקום ל"מפקחים" פאשיסטיים מוצהרים. לוועד-הפועל של איגוד הקהילות צורפו נציגים של קבוצת הפאשיסטים. הקבוצה הפאשיסטית ביקשה להשליט את הקו שלה, ומשנכשלה פרשה מן האיחוד

במאי 1935. המאבק בין שני המחנות נמשך והחריף.
לקראת פתיחת המערכה באתיופיה, יצא מוסוליני בהצהרות פרו-יהודיות מפליגות. בשדר לסטודנטים היהודיים בארצות-הברית (דצמבר), בו הדגיש את שילובם של היהודים בחיי האומה והמדינה האיטלקית, הכריז הדוצ'ה: "אני מצהיר שהאידיאלים האיטלקיים והיהודיים התמזגו באופן מושלם". מוסוליני ייחס חשיבות מרובה להשפעת "היהדות הבינלאומית", דרכה ביקש לקנות אהדה בארצות המערב ולמנוע הטלת סנקציות בינלאומיות על איטליה.

איגוד הקהילות נרתם למכונת ההסברה של מוסוליני ויזם שליחות שני נציגים ללונדון, כדי להשפיע על דעת הקהל האנגלית והיהודית שם. שליחות זו כצפוי לא נשאה פרי.

קוראדו טדסקי, יהודי חבר המפלגה הפאשיסטית, נשלח לארץ-ישראל כדי לגייס שם תמיכה באיטליה מצד גורמים ימניים ואזרחיים ביישוב. הוא נפגש בארץ עם כמה אישים מן התנועה הרביזיוניסטית ומן החוגים האזרחיים (ביניהם מאיר דיזינגוף, ראש עיריית תל אביב) וכן עם משה שרתוק וחברים נוספים מן הוועד-הפועל הציוני. המסר האיטלקי היה שטוב תעשה הציונות אם תתנתק מבריתה עם בריטניה ותקשור עצמה בעגלת האיטלקים. זו תהיה מוכנה לפעול גם בכוח צבאי כדי להביא להקמת מדינה יהודית. בריטניה לעולם לא תיתן ליהודים מדינה.

דצמבר. בוועידה הפאשיסטית הבינלאומית שנערכה במונטרה, התקבלה ההחלטה הבאה, שנועדה לגבש קו "מתון" נוכח גאות האנטישמיות הקיצונית בתוך התנועה, בעיקר בקרב החוגים הפאשיסטיים שמחוץ לאיטליה:
"כיוון שבמקומות רבים התיישבו היהודים ככובשים, ושם הפעילו – בגלוי או בהיחבא – השפעות שליליות על האינטרסים החומריים והרוחניים של הארץ המארחת אותם וכוננו שם מעין מדינה בתוך מדינה; וכיוון שיהודים אלה העניקו בעבר ומעניקים גם כיום תמיכה ממשית למהפכה הבינלאומית המכוונת להרוס את מושגי המולדת והתרבות הנוצרית; אי לכך מגנה [ועידה זו] את פעילותם ההרסנית של אלמנטים אלה ומתחייבת להילחם נגדם."