ינו 062015
 

באפריל נכנסה לתוקף החוקה החדשה של פולין, שעליה עמל פילסודסקי רבות, כדי להעניק לנשיא סמכויות-על נרחבות על חשבון הסיים. פילסודסקי עצמו נפטר תוך זמן קצר ובפולין נפתח עידן חדש, שהשלכותיו על הציבור היהודי היו קשות. ועם זאת, נציגי המיעוטים ובכלל זה נציגי הקולו היהודי לא הצביעו נגד הצעת החוקה. במחאה על כך התפטר טהון מתפקידו כיו"ר הקולו היהודי. מעברים שונים, בכלל זה יצחק גרינבוים שכבר הגיע לארץ-ישראל, ניתכה ביקורת חריפה על הצבעת ה"קולו".

האנדקים, שהצביעו נגד החוקה החדשה בטענה שהיא אינה לאומית כל צרכה, עמדו עד מהרה על ההשלכות האנטי-יהודיות האפשריות שלה. ביטאונם של האנדקים כתב באמצע יוני: "אין אנו משלים את עצמנו שהבעיה היהודית ניתנת לפתרון באמצעות פוגרומים. צריך לפתור אותה רק בהישענות על המדינה, על חוקיה ומדיניותה.  – – – אנו תקווה שהחוקה הפולנית תהיה הבסיס לפתרון הבעיה היהודית."