ינו 062015
 

השלטונות פרסמו שני צווים המאלצים את בעלי החנויות היהודים ברובע החדש של טריפולי לפתוח את עסקיהם בשבת. יזמה זו עוררה התרגשות ורעש לא רק בקרב יהודי לוב, כי אם גם מחוצה לה. למרות המחאות לא בוטלו הצווים החדשים. ההסבר שניתן בביטאון הממשלתי היה שהעיר טריפולי המודרנית לובשת בשבת צביון של "עיר יהודית, נניח למשל, דמות של תל-אביב…"