ינו 062015
 

משנודע על בחירת גרמניה כמארחת המשחקים האולימפיים לשנת 1936, פעל וייז וגופים אחרים לביטול השתתפותה של ארצות-הברית במשחקים. לקריאה הזאת הצטרפו גורמים אחרים, בעלי השפעה, אך הוועד האולימפי האמריקני דחה את כל הפניות. ראש המשלחת האמריקנית למשחקים פרסם חוברת ובה נכתב בין השאר: "האם צריכים האתלטים האמריקנים להקריב עצמם למען עניין שאינו נוגע להם?" אבל היו גם קולות יהודיים שהביעו התנגדות לצעדי המחאה נגד גרמניה. הפובליציסט היהודי-אמריקני רב השפעה, וולטר ליפמן, כתב בטוריו, עוד ב-1933, כי היטלר "הוא קול אותנטי של אומה תרבותית", והוא התמיד בדעתו כי הממשל האמריקני אינו צריך לפעול נגד המתרחש בגרמניה, כי זה רק יחמיר את מצבה של האופוזיציה הליברלית שם. ג'וזף פרוסקאור, ממנהיגי הוועד היהודי האמריקני, טען כי ליהודים כקבוצה "אין זכות מוסרית לשבש את היחסים הכלכליים והדיפלומטיים בין אמריקה לבין מדינה שעמה מקיימת אמריקה יחסי שלום".

הג'וינט שביקש לסיים את פעילותו באירופה, אולץ לחדש את מאמץ גיוס הכספים לסיוע ליהודי מרכז ומזרח אירופה. על אף המשבר הכלכלי העביר הג'וינט, בין השנים 1933 ל-1936 סכום של 3 מיליון דולר לעזרת יהודי גרמניה וסכום של 12 מיליון דולר לעזרת יהודי פולין.

נוכח החמרת ההגבלות על כניסת מהגרים ופליטים לאמריקה בתקופת השפל הגדול, בלטה לעין העובדה ששום ארגון יהודי לא העז לצאת חוצץ נגד מדיניות ההגירה הסוגרת את שערי אמריקה בפני פליטים המבקשים למצוא בה מקלט. מדיניות זו נתמכה על ידי דעת הקהל האמריקנית והמגזר היהודי לא העז להתייצב נגדה. מבצעי מדיניות ההגירה היו בדרך כלל פקידים שנטו להחמיר ולסייג ככל האפשר את אפשרויות ההגירה, בייחוד ביחס ליהודים, בהם ראו חומר אנושי שאינו נוטה להיטמע.

מפלס האנטישמיות עלה בסוף שנות השלושים באמריקה, על רקע התגברות התעמולה הפופוליסטית נגד השפעת היהודים באמריקה והתחרות הגוברת על מקומות העבודה, למרות השיפור שהביאה עמה מדיניות הניו-דיל. ניסיונות לארגן תנועה פרו-נאצית באמריקה נכשלו בסופו של דבר על רקע ההתנגדות הציבורית הגוברת נוכח התנהגותה של גרמניה הנאצית בזירה הבינלאומית ובמדיניות הפנים שלה כלפי היהודים; אך האווירה בכללותה היתה נוחה לקליטת תעמולה אנטי-יהודית ודרבנה את הארגונים היהודיים הגדולים להיחלץ למערכת הסברה נגדית ואף מתואמת. ארגון בני-ברית והוועד היהודי האמריקני הסכימו ביניהם לחלוקת תפקידים:  הוועד נגד השמצה מיסודו של "בני-ברית" יעסוק בגילויי אנטישמיות באמריקה והוועד היהודי אמריקני יעסוק בגילויי האנטישמיות של גרמניה הנאצית.