ינו 062015
 

בשל אווירת הטרור ששררה בברית-המועצות במחצית השנייה של שנות ה-30' הצטמצמו המגעים בין האזרחים המקומיים לבין ארגוני הסעד המערביים. ארגוני הסעד של יהודי המערב – ג'וינט, אגרו-ג'וינט, אורט, אוזע – סיימו את פעילותם. גם "אוזט" גווע ונעלם באמצע שנת 1938.