ינו 062015
 

ינואר

1 בינואר. הרבנות הראשית הכריזה כי צום עשרה בטבת יהיה יום אבל ותפילה למען יהודי גרמניה. ברחבי הארץ הופץ סרט ענידה דוגמת הטלאי הצהוב ועליו הכתובת "קלון בכבוד נמיר".

פברואר

26 בפברואר. במטעני חומר נפץ שהניח אצ"ל בשוק הערבי בחיפה ובירושלים, נהרגו ונפצעו עשרות ערבים. בחיפה נהרגו 27 אנשים ונפצעו 39. גם בתל אביב ובסביבות פתח-תקוה וראשון-לציון הוקתפו ערבים, בתגובה על הריגת שלושה יהודים בחיפה, בהפגנות שמחה על ידיעות שהממשלה החליטה לבטל את תכנית החלוקה ולהעניק עצמאות לארץ.

מרס

18 במרס. אניית המעפילים "ארטימיזיה" נתפסה על ידי הבריטים. עד פרוץ המלחמה נתפסו עוד כ-20 ספינות ובהן כ-9,000 מעפילים. בשלהי 1938, נוכח הלחץ הגובר לעלייה באירופה ונוכח הכרסום במדיניות בריטניה, שינתה ההנהגה הציונית את יחסה לנושא העלייה הבלתי-לגלית (עלייה ב'). אמנם במשך שנות המרד הערבי ממשלת בריטניה לא השעתה את העלייה ובתקופה זו עלו לארץ כ-50,000 באופן לגלי; אבל דווקא היסוד החלוצי, שהכשיר עצמו לעלייה בכל התנאים והיה מחוסר אמצעים ולא עמד בקריטריונים הכלכליים שנקבעו בחוקי העלייה של ממשלת המנדט, יצא מקופח. אליהו גולומב ושאול אביגור חידשו את פעילותם בתחום העלייה הבלתי-לגלית כבר בתחילת 1938 בלא אישורו של מרכז ההגנה ונגד דעת ההנהגה הפוליטית בראשות בן גוריון. הם נגררו לעניין על ידי פעילי "החלוץ" באירופה, שליחי הישוב לגולה, שהחלו במבצעי העפלה על דעת עצמם. אצ"ל, לעומת זאת, היה הגורם הפעיל הבולט בשטח זה עד לשינוי במדיניות ההנהגה וכניסת ההגנה לפעילות. בשנים 1939-1938 הגיעו לארץ כ-12,500 מעפילים, מחציתם בספינות שארגן אצ"ל, מחציתם בספינות שארגן "המוסד לעלייה ב'" של ההגנה ו"החלוץ".

31 במרס. סירות משמר בריטיות ירו על ספינת המעפילים "אגיוס ניקולאוס". אחד המעפילים נהרג. הספינה נדדה בים התיכון במשך שבועות ולבסוף ירדו חלק מנוסעיה בחוף ליד עזה.

אפריל

2 באפריל. אניית המעפילים "אסטיה" עם 200 מעפילים נתפסה על ידי הבריטים.

7 באפריל. 15 ארגונים של הציבור הספרדי בארץ שלחו 40 נציגים לוועידת הספרדים, שהתכנסה כדי לדון בהקמת ארגון ארצי של הספרדים המונים כ-140,000 נפש, שיבטיח ייצוג הולם של הציבור הספרדי במוסדות הלאומיים והיישוביים. הוועידה החליטה על הקמת ארגון ארצי ובחרה במועצה ובוועד-פועל.

23 באפריל. 450 מעפילי האניה "אסימי" גורשו ללב ים לאחר 12 ימי מעצר. בהפגנת מחאה של תלמידי הטכניון נפצעו 16 איש בהתנגשות עם המשטרה. מעפילי "אסימי" נחתו בחוף נהריה ב-6 ביוני ונתפסו על ידי המשטרה. שר-המושבות הודיע בפרלמנט כי מעפילים בלתי-חוקיים שיצליחו להגיע לארץ לא יגורשו עוד, אלא ינוכו ממכסת העלייה החוקית.

28 באפריל. פורסמו תקנות חדשות המחמירות את העונשים כלפי עולים בלתי-לגלים ואלה המסייעים להם. הוגברו החיפושים אחרי העולים הבלתי-חוקיים.

מאי

בשבוע הראשון של חודש מאי עלו להתיישבות קיבוץ דליה ברמת-מנשה, דן ודפנה בגבול הצפון, שדה-אליהו בעמק בית-שאן.

17 במאי. הממשלה פרסמה את "הספר הלבן 1939", שהביא לסיום את מדיניות הבית הלאומי היהודי, שבסימנו עמד משטר המנדט, ואת שיתוף הפעולה בין הציונות לבין בריטניה תחת משטר המנדט.