ינו 012015
 

28 ביולי. היטלר זימן אליו את המנהיגים הסלובקים ("פגישת זלצבורג") והכתיב להם את התנאים להמשך היחסים המיוחדים עם גרמניה, ביניהם החמרת המדיניות כלפי היהודים. בסוף אוגוסט נשלח דיטר ויסליצני (Wisliceni), לסלובקיה, מטעם משרדו של אייכמן, כ"יועץ לעניינים יהודיים".

ספטמבר

3 בספטמבר. הפרלמנט הסלובקי קיבל חוק המייפה את כוחה של הממשלה לנקוט אמצעים לאריזציה של החברה הסלובקית. בחודשים הבאים םורסמו מאות צווים וחוקים שנועדו לשלול מן היהודים את זכויותיהם הכלכליות והפוליטיות. הוקם משרד מיוחד, "המוסד העליון לענייני כלכלה", שהופקד על ביצוע מדיניות האריזציה.

במקביל הוקם מוסד שנקרא "מרכז היהודים", שהופקד על ארגון חיי היהודים בסלובקיה. כל עשרות הארגונים היהודיים בוטלו וכספיהם הועברו למוסד החדש. בראש הגוף החדש הועמד ראש הקהילות האורתודוכסיות, הנריק שווארץ ולצדו עשרה חברי מועצה. רבים מן העסקנים שאיישו את מחלקות המועצה היו ציונים, ביניהם גיזי פליישמן, יושבת-ראש ויצ"ו ונציגת היצ"ם בסלובקיה, שעמדה בראש מחלקת ההגירה של המרכז.

ביזמת הציונים הוקמה נציגות מאוחדת של יהודי סלובקיה, בה השתתפו מצד אחד האורתודוקסים, שעד כה התנגדו ליזמה מעין זו, ומצד שני נציגי הקהילות הניאולוגיות של היהודים הליברלים. הציונים נכנעו לתנאי שהעמידו האורתודוקסים וויתרו על ייצוג בגוף החדש. הממשלה אסרה על המשך פעילותה של ההסתדרות הציונית וסגרו את משרדיה.