ינו 012015
 

רומניה נאלצה לוותר על שטחי בסרביה ובוקובינה לטובת רוסיה, כתוצאה מהסכם ריבנטרופ-מולוטוב. עם נסיגת הצבא הרומני משטחים אלה, נערכו פרעות ביהודים המקומיים. מאות יהודים נרצחו בכפרים שמשני צדי הגבול החדש. אלפי יהודים נמלטו לצד הרוסי.

אוגוסט

8 באוגוסט. פורסם "תקנון היהודים", ולפיו נאסר על היהודים לשמש במשרה ממשלתית או ציבורית; נקבעו מכסות למספרי היהודים בכל ענפי המשק; הונהג נומרוס קלאוזוס במוסדות החינוך וההשכלה; נאסר על היהודים לעסוק במו"לות ובעיתונות; נאסר על היהודים להתנצר; נאסרו נישואי תערובת. היהודים הוקעו כאחראיים לאסונות שפקדו את העם הרומני.

אוקטובר-דצמבר

הוחל בפעולות "רומניזציה" של הרכוש היהודי, תחילה באזורים הכפריים, אך אלה הקיפו עד מהרה את כל שכבות הציבור היהודי, במגמה להוציא את היהודים מחיי הכלכלה והמסחר של רומניה. היהודים הוצאו מכל האיגודים המקצועיים. מדיניות זו פגעה קשות בכלכלה הרומנית