ינו 012015
 

סלובקיה היתה הארץ הראשונה מחוץ לשטחי הרייך הגדול שממנה יצאו שילוחים למזרח בהקף גדול ובצורה שיטתית. משנודע למנהיגי סלובקיה על התכנית לפנות את יהודי אירופה למזרח, היו בין הראשונים להביע נכונות להשתלב בתכנית זו. תכנית לשילוחם של 20,000 צעירים כשירים לעבודה נידונה בין הגרמנים והסלובקים. לגבי הגרמנים היתה זו מעין תכנית פיילוט שבה נבחנו הצדדים הלוגיסטיים של השילוחים מן המדינות הגרורות ומידת שיתוף הפעולה שלה יזכו מצד המדינות הגרורות. הסלובקים מצדם התעקשו לצרף לצעירים הנשלחים גם את בני משפחותיהם כדי שלא יפלו למעמסה על הממשלה. כמו כן השיגו מן הגרמנים הבטחה שהמפונים לא יוחזרו לסלובקיה ושלא תהיה תביעה גרמנית על רכוש היהודים המפונים; זה יישאר בחזקתה של ממשלת סלובקיה.