ינו 012015
 

בעקבות דיכוי ההתקוממות של אנשי "משמר הברזל" ובתמיכת הגרמנים נטל אנטונסקו את השלטון על רומניה. לרומניה נשלח יועץ מיוחד לחקיקה אנטי-יהודית מלשכתו של אייכמן בגרמניה.

מרס

27 במרס. יצא חוק המפקיע את הבתים והדירות שבבעלות יהודית. רבים מיהודי רומניה נושלו מבתיהם והפכו לנזקקים, לאחר שכבר סולקו ממקומות העבודה.

מאי

15 במאי. יצא "חוק העבודה לטובת הציבור", שחייב את היהודים בעבודות כפייה.

יוני

רומניה הצטרפה למלחמה נגד רוסיה והצבא הרומני נטל חלק פעיל במסע המלחמה הגרמני בדרום רוסיה. בשטחים שנכבשו השתתפו חיילים רומנים במבצעי ההשמדה של האיינזצגרופן. רומניה השיבה לעצמה את השליטה על חבל טרנסניסטריה. בחבל ארץ זה חיו כ-300,000 יהודים, מתוכם כ-180,000 באודסה. כיוון שהמצור על אודסה נמשך זמן רב יחסית (עד אוקטובר 1941), היה סיפק בידי מחצית מיהודי העיר להימלט ממנה דרך הים.

עם פרוץ המלחמה הצטוו כ-40,000 יהודים באזורים הכפריים לעזוב את בתיהם. חלקם הועברו למחנות מעצר וחלקם גורשו לערים ועיירות אחרות.

בעיר יאש (Iasi) הואשמו היהודים בסיוע למפציצים הרוסים. אלפי יהודים נאסרו. חלקם נורו במקום; חלקם נדחסו ב"רכבת מוות", שיצאה למסע ללא יעד, כשהיא עמוסה בכ-2,500 נפש שנסגרו בקרונות, ללא מזון ומים. למעלה מ-1,400 לא שרדו את המסע ופחות מ-1,000 חזרו ליאש.

בתגובה על פיצוץ המפקדה הרומנית באודסה, זמן קצר לאחר כיבושה, פקד אנטונסקו להוציא להורג 200 קומוניסטים כנגד כל קצין רומני שנהרג ו-100 כנגד כל חייל רומני שנהרג. רוב הקורבנות בטבח שנערך בעשרות אלפי איש היו יהודים. 5,000 יהודים נעצרו ונשלחו למחנות ריכוז והשמדה בדרום טרנסניסטריה. שם רוכזו 70,000 יהודים נוספים משטחי החבל. כולם הוצאו להורג בידי גרמנים, רומנים ומשטרת עזר אוקראינית. בפברואר 1942 הוכרזה אודסה כ"מטוהרת מיהודים".

אוגוסט

30 באוגוסט. נחתם הסכם בין הגרמנים לבין הרומנים על ניהול השטח שבין הדנייסטר לבין הבוג. על פי החלטתו של היטלר סופח איזור מוגילב לרומניה, כדי לפצות אותה על הפסדים טריטוריאליים שספגה.

בבסרביה ובוקובינה בוצעה השמדה המונית של היהודים. על פי הערכה נהרגו במבצעי טיהור אלה כ-160,000 יהודים, למעלה ממחצית יהודי המחוזות האלה.

ספטמבר

3 בספטמבר. יצא צו הפוקד על ענידת טלאי צהוב. מנהיגי הקהילה היהודית, ד"ר פילדרמן והרב שאפרן שכנעו את אנטונסקו לבטל את הצו (8 בספטמבר).

15 בספטמבר. בפקודת אנטונסקו גורשו היהודים ששרדו את הטבח בבסרביה ובוקובינה לחבל טרנסיניסטריה. מתוך כ-150,000 היהודים שגורשו לטרנסיניסטריה נספו כ-90,000 בין סתיו 1941 לאביב 1944.