ינו 012015
 

כבר באביב השתתף הצבא ההונגרי במסע הגרמני ביוגוסלביה. ביוני הצטרפה הונגריה למלחמה נגד רוסיה. רוב הצבא ההונגרי, כ-200,000 חיילים, נשלח לחזית הרוסית. בכיבוש גליציה המזרחית גילו החיילים ההונגרים יחס הוגן כלפי היהודים ובמקרים ידועים הגנו עליהם מפני התקפות האוכלוסיה המקומית ומשטרת העזר האוקראינית. הממשלה ההונגרית הורתה על גירוש 20,000 פליטים יהודים לתחום גליציה המזרחית, שם נמסרו לידי האיינזצגרופן שחיסלו את רובם כעבור זמן קצר.

ממשלת הונגריה בראשות בארדושי (Ba`rdossy) חוקקה כמה חוקים אנטי יהודיים חדשים, בהם "החוק היהודי השלישי", על פי המודל של חוקי נירנברג. בחוק זה הוגדר מחדש "מיהו יהודי" על פי הקריטריונים הגזעניים ונאסרו נישואי תערובת. כתוצאה גדל מספר יהודי הונגריה והגיע לכ-850,000 נפש, בתוכם כ-100,000 יהודים שהתנצרו, אך חוקי הגזע הגדירו אותם כיהודים.