ינו 012015
 

ממשלת בארדושי התחלפה בממשלת קאלואי (Ka`llay) וניכרה הטבה במדיניות כלפי היהודים. הממשלה גילתה נכונות לשחרר צעירים יהודים מחובת עבודה לאחר שפלוגות עבודה יהודיות שנשלחו לחזית הקדמית באוקראינה סבלו אבדות כבדות. כ-42,000 יהודים נספו ביחידות אלה.

יותר מ-1,000 יהודים נרצחו בנוֹבִי סאד, באיזור שסופח מיוגוסלביה, בידי יחידות צבא וג'נדרמריה הונגריות, במבצעים "כנגד הפרטיזנים".

אלה היו הפגיעות הקטלניות הבולטות ביהודים עד להשתלטות הגרמנים על הונגריה במרס 1944. משך כל התקופה שבין מרס 1942 למרס 1944 הובטח הקיום היהודי, אם גם בהגבלות רבות על החירויות והזכויות האזרחיות, בעיקר בתחום הכלכלי. ממשלת מיקלוש קאלוֹאי עמדה בכל הלחצים שהופעלו עליה מצד הנאצים להחיל את הפתרון הסופי גם על היהודים בהונגריה.