ינו 012015
 

הממשלה הקימה קומיסריאט לענייני היהודים ובראשו הועמד אלכסנדר בלב ((Belev, שנשלח לגרמניה ללמוד את שיטות הפעולה נגד היהודים. יצאה הוראה המחייבת ענידת טלאי צהוב, אך הממשלה התרשלה באספקת הטלאי לאוכלוסיה היהודית. הגרמנים הגבירו את הלחץ על הממשלה הבולגרית להסגיר את היהודים במסגרת תכנית השילוחים מזרחה. הממשלה הבולגרית נענתה לכאורה, אך השעתה את ביצוע התוכנית בטענה של מחסור בכוח עבודה.

בקיץ העבירה הממשלה חוק מיוחד המעניק לה חופש פעולה בטיול בסוגיה היהודית.