ינו 012015
 

מרס. בביקור שערך אנטונסקו אצל היטלר, הופעל עליו לחץ מחודש להסכים ל"יישובם מחדש של היהודים במזרח". אנטונסקו עמד בלחצים האלה ולא נתן את הסכמתו. מאידך גיסא, נתן הסכמתו לתכנית יציאת 70,000 יהודים מטרנסניסטריה לארץ-ישראל בתמורה לתשלום כופר דמיוני של 100,000 לא"י לנפש. שליח רומני בלתי רשמי העביר הצעה זו למשרד הארצישראלי בקושטא.

המנהיגות היהודית ניהלה מאבק שתדלני להחזרת היהודים שגורשו לטרנסניסטריה ובראש וראשונה הילדים היתומים הכלואים שם. בסוף 1943, עם התקרבות הצבא האדום לטרנסניסטריה, הוחזרו כ-2,000 ילדים ועוד אלפי מגורשים לתחומי רומניה. השאר, כ-50,000 יהודים, חזרו רק לאחר שחרור האזור ועם תום המלחמה. הממשלה הרומנית שינתה את המדיניות כלפי היהודים במגמה לשפר את דימויה בעיני המעצמות המנצחות. מספר היהודים ששרדו ברומניה עד תום המלחמה היה 350,000, פחות ממחצית היהודים שחיו ברומניה לפני המלחמה. ועם זה, אחוז הנספים בשואה ברומניה היה נמוך מאשר בהונגריה.