ינו 012015
 

"קבוצת עבודה" התמסרה לפעילות הצלה בכל דרך אפשרית. לצורך זה יזמה הקמת שלושה מחנות עבודה בסלובקיה, שבאמצעותם ניתן היה להחזיק כמה אלפי יהודים ולמנוע שילוחם למחנות בפולין. הקבוצה סייעה להברחת יהודים מסלובקיה להונגריה, שעד להשתלטות הנאצים עליה, במרס 1944, נחשבה ארץ בטוחה יחסית ליהודים. הקבוצה עסקה גם בקליטת פליטים יהודים שנמלטו מפולין לתחומי סלובקיה, וממנה עשו דרכם להונגריה. פעילות זו של קליטה והברחה הקיפה קרוב לעשרת אלפי יהודים. חשובה לא פחות היתה פעילות איסוף המידע על גורל היהודים המגורשים לפולין והעברת מידע זה לאנשי הקשר שלה במערב. הקבוצה היתה ראשונה לדווח על פעולות הרצחבבלז'ץ ובטרבלינקה ב-1942. לשיאה הגיעה פעילות זו בהעברת הדוחות על הנעשה באושוויץ לאחר שהקבוצה קלטה את שני הבורחים מאושוויץ, רודולף ורבה ואלפרד וצלר, באפריל 1944, למוסדות היהודיים במערב, לממשלה הסלובקית ולכנסייה הקתולית. וייסמנדל שיגר פניות נואשות להפציץ את אושויץ ואת מסילות הברזל אליה. ב-16 במאי הצליח להעביר מסר ליצחק שְׁטֶרֶנְבּוּך, נציג "ועד ההצלה של אגודת הרבנים (האורתודוכסיים) בארצות-הברית" בציריך. ב-13 ביוני קיבל נציג ממשלת צ'כוסלובקיה בגולה היושב בג'נבה עותק של הפרוטוקולים שחיברו הנמלטים מאושוויץ. הוא העביר את המידע לגרהרד ריגנר, נציג הקונגרס היהודי העולמי בג'נבה. זה העביר את המסר לאליזבת ויסקמן, בצירות בריטניה בברן. זו העבירה את המידע לאלן דאלס, ראש הביון האמריקני בשווייץ. זה העביר את המידע לנציג ארצות-הברית בשווייץ, רוברט מֶקלֶלַנד, וזה שלחו אותו ב-16 ביוני למשרד החוץ בוושינגטון. ב-18 ביוני שידר הבי.בי.סי פרטים מתוך הפרוטוקולים. הזוועה של אושוויץ נחשפה והפכה נחלת הכלל בעולם החופשי.

אוגוסט

בסלובקיה פרץ מרד, שבו השתתפו יחידות סדירות של הצבא הסלובקי, פרטיזנים וקבוצות שבויים בני עמים שונים. לשטח שהוחזק בידי המורדים עברו צעירים יהודים שהיו כלואים במחנות עבודה מאז 1942. הם הצטרפו לפרטיזנים ואף פעלו במסגרת פלוגה יהודית לוחמת. בזמן המרד הגיעו לסלובקיה ארבעה צנחנים מארץ-ישראל. שניים פנו להונגריה ושניים – חביבה רייק וצבי בן יעקב נשארו בסלובקיה. הגרמנים ריכזו כוח רב ודיכאו את המרד עד סוף אוקטובר 1944. כמה אלפי פרטיזנים העפילו להרי הטאטרה וניהלו קרבות מאסף מרים עם הגרמנים הדולקים אחריהם. בקרבות אלה נלכדו ונורו שני הצנחנים הארצישראלים. בין 1,500 ל-2,000 יהודים שהו בקרב הפרטיזנים והשתתפו בלחימה נגד הגרמנים.

בעקבות המרד חידשו הנאצים את מבצעי השילוחים של יהודי סלובקיה, לאחר הפסקה של קרוב לשנתיים. בסוף ספטמבר נערך מבצע בברטיסלבה. 1,800 יהודים הועברו למחנה סרד. משם בוצעו השילוחים לאושוויץ. שילוחים אלה הואטו לאחר התקוממות הזונדר-קומנדו היהודי ב-7 באוקטובר. העצירים היהודים הופנו למחנות ריכוז ועבודה בתוך הרייך. גיזי פליישמן צורפה לאחד השילוחים האחרונים לאושוויץ ושם נשלחה מיד לתאי הגזים, ב"הוראה מיוחדת".

בסוף שנת 1944 כוונו המשלוחים האחרונים למחנה טרזינשטט. בסך הכל הושמדו במשך המלחמה כ-70,000 מתוך 90,000 היהודים שחיו בסלובקיה "העצמאית".