ינו 012015
 

בתחילת ספטמבר חדרו הרוסים לבולגריה. הממשלה הכריזה מלחמה על גרמניה. בתוך יום בוצעה הפיכה. הוקמה ממשלת קואליציה שהקומוניסטים היו הגורם הדומיננטי בתוכה. כל החוקים האנטי-יהודיים בוטלו מיד.