ינו 062015
 

בתקופה שבין שתי מלחמות העולם הכפילו יהודי צרפת את מספרם, מכ-150,000 לכ-300,00 נפש. גידול זה נבע בראש וראשונה מן ההגירה היהודית ממזרח-אירופה, שאליהם הצטרפו החל ב-1933 יהודים מגרמניה שתחת שלטון הנאצים וממדינות אחרות במרכז-אירופה, כמו רומניה, שבהן הונהגו משטרים פאשיסטיים ואנטישמיים.

בשנות ה-30' הורגשה גאות בהלכי הרוח האנטישמיים בצרפת, על רקע המשבר הכלכלי, התגברות האבטלה, ובתגובה על ההגירה היהודית הגוברת לצרפת; גם ההתפתחויות בארצות מרכז ומזרח-אירופה ובגרמניה עודדו את המגמות האנטישמיות בצרפת. כמה מחשובי האינטלקטואלים והסופרים הצרפתים, כמו לואי סלן (Louis Céline) וז'אן ז'ירודו (Jean Jiraudoux), העניקו כסות של מכובדות לגל האנטישמי.