rubenz

מבוא

 1878-1848  סגור לתגובות על מבוא
אוק 252014
 

 

 

תקופה זו עומדת בסימן ההתעוררות הלאומית והזעזועים העזים שפקדו ב-1848 את המשטרים המדיניים של ארצות מרכז-אירופה. התביעה לריבונות לאומית היתה כרוכה בתביעה לחוקה ליברלית, המבטיחה את זכויות האזרח לכל. והנה, למרות ימיהן הקצרים של מהפכות 1848 ושל הממשלות הרפובליקניות שקמו לשעה באירופה, שוב לא ניתן היה להחזיר את הגלגל לאחור. החוקות הליברליות נשארו לעמוד במרכז סדר היום המדיני והציבורי של כל העמים והמדינות באירופה. התקופה עומדת אפוא בסימן תהליכי דמוקרטיזציה וליברליזציה של המשטרים באירופה, תהליכים שיעצבו מחדש גם את המפה המדינית באירופה ובעולם כולו.

זעזועים אלה פוסחים לכאורה הן על המערב (להוציא המקרה המיוחד של צרפת) והן על המזרח. הסוגיות שהסעירו והרתיחו את היורה הציבורית במרכז-אירופה – בשם עקרון הלאומיות ובשם עקרון החירות וזכויות האזרח – כבר הוכרעו במערב מזמן. תהליכי הדמוקרטיזציה והליברליזציה במערב הם אורגניים ורצופים, והם ממשיכים להתפתח בקצב מדוד, אטי ובוטח. ואילו במזרח-אירופה, על גבול הקיסרות הרוסית, נחסם לכאורה הגל הליברלי. המשטר הצארי האבסולוטיסטי עודנו איתן על כנו. אך לאמתו של דבר מתאמץ גם המשטר הזה, על פי דרכו האוטוריטרית, הגולמנית והגסה, לקדם את תהליכי המודרניזציה והליברליזציה של החברה הרוסית.

הבדלים משמעותיים אלה בין מערב, מרכז ומזרח באירופה קבעו במידה רבה ומכרעת את ההבדלים בין תהליכי ההתפתחות של הקהילות היהודיות באירופה. במערב נמשך תהליך השתלבותם של היהודים ברקמה האזרחית – החברתית, הכלכלית, התרבותית והפוליטית של ארצותיהם. במרכז-אירופה מנהלים היהודים מאבק ממושך על מימוש זכויותיהם האזרחיות והמדיניות, כמתחייב מן העקרונות המונחים ביסוד החוקות הליברליות החדשות, תוך נכונות לוותר על קווי האופי הלאומיים הנבדלים של היהדות ולאמץ את הלאומיות המקומית (גרמני או איטלקי או הונגרי או פולני "בן דת משה"). ואילו במזרח-אירופה, תחת השלטון הצארי, הפכו היהודים לאובייקט של מדיניות ממשלתית ברוטלית, שהיתה מכוונת אמנם לשלב את האוכלוסיה היהודית בכלל האוכלוסיה ובמדינה הרוסית, אך בדרכי כפיה ולחץ; אלה נועדו לכישלון מראש ורק הגבירו את המתחים הפנימיים בתוך החברה היהודית, הנתונה בחבלי המאבק בין ההשכלה לבין האורתודוכסיה, ובינה לבין החברה הרוסית הלוקה באנטישמיות.

עליית המעצמות האירופיות והתגברות מעורבותן בענייני האימפריה העותמנית המקרטעת ואף השתלטותן על חבלי ארץ (צפון אפריקה), שהיו נתונים לשליטתו הנומינלית של "השער העליון" – אלה עתידים להשפיע יותר מכל גורם אחר על מצבם של היהודים במזרח התיכון ובצפון-אפריקה. מגמת המודרניזציה, תוצאת המגע עם אירופה, והמאבק המתפתח בינה לבין הכוחות הדתיים השמרניים השולטים בחברה היהודית, בתוך התרבות המוסלמית השמרנית המקיפה אותה – אלה הם הקווים העיקריים שלאורכם מתנהלת ההיסטוריה היהודית בארצות המזרח. בכל רחבי האימפריה העותמנית ובארצות האיסלם יכולים היהודים להסתייע במעורבותן הגוברת של המעצמות האירופיות וזו מקבלת ביטוי מיוחד בהופעתם ובפעילותם של אישים ושל ארגונים יהודיים בארצות המערב – הבולט שבהם האליאנס (כי"ח) – הפועלים להטבת מצבם של יהודי המזרח ולקידומם, ובכלל זה הישוב היהודי הישן בארץ-ישראל. התפתחותו של הישוב הישן בארץ-ישראל, בתקופה זו, היא מעניינת במיוחד, בשל המאבק האינטנסיבי המתנהל בתוכו בין ישן וחדש, בין האורתודוכסיה הדומיננטית הכלואה בין חומות העיר העתיקה בירושלים לבין הכוחות הצעירים השואפים לחרוג מן הדפוסים הישנים ולהרחיב את אפשרויות החיים היהודיים בארץ-ישראל.

1848

 1878-1848, אירופה, בריטניה  סגור לתגובות על 1848
אוק 252014
 

אירועי 1848 שהסעירו את הקונטיננט פסחו על אנגליה. הפרלמנט הבריטי קיבל חוק המבטל את נוסח השבועה האנגליקני המונע מנבחרים בעלי אמונה אחרת (בכלל זה היהודים) לתפוס את מקומם בפרלמנט, אך בית הלורדים דחה את קבלת החוק. גם יזמה חוזרת של ראש הממשלה הליברלי, ג'והן ראסל, לתקן את נוסח השבועה הוכשלה על ידי בית הלורדים.

 Tagged with:

1850

 1878-1848, אירופה, בריטניה  סגור לתגובות על 1850
אוק 252014
 

ליונל רוטשילד נבחר לפרלמנט מטעם הסיטי של לונדון. השבעתו נפסלה מכיוון שסירב להתחייב "באמונת אומן של נוצרי", והוא יצא את בית הנבחרים. שנה לאחר מכן חולל הציר היהודי, דוד סולומונס, שנבחר מטעם גריניץ', שערוריה רבתי, כאשר סירב לצאת את הבית על פי הוראת הספיקר, לאחר שנפסלה שבועתו. המקרה העלה את הנושא על סדר היום הציבורי בבריטניה. סלומונס היה ממייסדי הבנק של לונדון ווֶסטמינסטר ב-1832, פעיל בבורסה של לונדון (בדומה למונטיפיורי); ב-1835 נבחר כאחד משני השריפים של לונדון sheriff of London) – תפקיד מסורתי מכובד, אך טקסי בעיקרו); ב-1847 נבחר להנהלת מועצת עיריית לונדון (alderman), לאחר שמינויו נפסל פעמיים ונתאפשר רק לאחר פעולת חקיקה מיוחדת. ב-1855 נתמנה דוד סלומונס כראש עיריית לונדון (lord mayor of London). סלומונס היה מראשי ועד שליחי הקהילות של יהודי אנגליה.

 Tagged with:

1855

 1878-1848, אירופה, בריטניה  סגור לתגובות על 1855
אוק 252014
 

נוסד "קולג' היהודים" (Jews' College) בלונדון, ללימודי היהדות ולהכשרת רבנים ו"כלי קודש" בשפה האנגלית וברוח האמנציפציה.

 Tagged with:

1858

 1878-1848, אירופה, בריטניה  סגור לתגובות על 1858
אוק 252014
 

23 ביולי. הפרלמנט ובית הלורדים אישרו הצעת חוק ולפיה יקבע כל אחד משני הבתים את נוסח השבועה שבה חייב כל ציר או חבר חדש עם כניסתו לבית. תיקון זה אפשר כניסת נבחרים יהודים לפרלמנט, לאחר מאבק שנמשך 11 שנים, מאז נבחר ליונל רוטשילד לראשונה כציר לפרלמנט מטעם הסיטי של לונדון, אך לא יכול לתפוס את מקומו בשל נוסח השבועה האנגליקני. בית הנבחרים היה מוכן לשנות את נוסח השבועה, אך בית הלורדים הכשיל את כל היזמות הפרלמנטריות בסוגיה זו עד שנת 1858. התהליך כולו הגיע להשלמתו רק ב-1866, כאשר אישרו שני הבתים את חוק תיקון נוסח השבועה בפרלמנט, כך שכל הנבחרים, בין אם אנגליקנים ובין אם קתולים, דיסידנטים (כיתות נוצריות שפרשו מן הכנסיה הקתולית או האנגליקנית) ויהודים, יוכלו להישבע בלא פגיעה באמונתם.

1859

 1878-1848, אירופה, בריטניה  סגור לתגובות על 1859
אוק 252014
 

בלונדון הוקם ארגון הסעד היהודי "ועד האֶפיטרופסים היהודי" (Jewish Board of Guardians; ב-1964 שונה שמו ל"וועד הסעד היהודי"), ששימש דוגמה לארגוני סעד יהודיים שקמו אחריו במרכזים יהודיים אחרים.

 Tagged with:

1870

 1878-1848, אירופה, בריטניה  סגור לתגובות על 1870
אוק 252014
 

הוקם ארגון הגג של בתי-הכנסת של הקהילות האשכנזיות בלונדון וסביבתה – "בית הכנסת המאוחד" (United Synagogue) , שהוכר חוקית על ידי הפרלמנט הבריטי. בתי הכנסת הריפורמיים והספרדים לא נכללו ב"בית הכנסת המאוחד".

 Tagged with:

1871

 1878-1848, אירופה, בריטניה  סגור לתגובות על 1871
אוק 252014
 

בוטלו ההגבלות מטעמי דת (התניית קבלת תואר אקדמי בשבועת נאמנות לכנסיה האנגליקנית) באוניברסיטאות אוקספורד וקיימברידג'.

משה מונטיפיורי, מראשי הקהילה היהודית הספרדית באנגליה, סוחר ונדבן, פעיל נמרץ למען זכויות היהודים ברחבי העולם, בעיקר בארצות המזרח, זכה בתואר אבירות מאת המלכה ויקטוריה.

ג'ורג' ג'סל, משפטן,חבר הפרלמנט מטעם המפלגה הליברלית מ-1868,נתמנה כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה, המשרה המשפטית השניה בחשיבותה בממלכה.זה היהודי הראשון שזכה במינוי ממשלתי בכיר.

אגודת אחים או האגודה האנגלו-יהודית (Anglo-Jewish Association) נוסדה לכאורה מתוך כוונה לשתף פעולה עם כי"ח (Alliance Israelite Universelle) הארגון היהודי הצרפתי, אך הקמתה סימנה את המגמה לפתח פעילות להגנת היהודים במסגרות ארציות מקומיות ולאו דווקא במסגרת ארגון יהודי כלל-עולמי אחד, שיש בו כדי להחשיד את יהודי המערב בנאמנות כפולה או אף גרוע מזה – בהקמת "אינטרנציונל יהודי" השואף להשתלט על העולם.

 Tagged with:

1876

 1878-1848, אירופה, בריטניה  סגור לתגובות על 1876
אוק 252014
 

יצא לאור הרומן "דניאל דירונדה", מאת הסופרת האנגלית ג'ורג' אליוט, שבו היא קושרת כתרים לעם ישראל וחוזה התעוררות לאומית של העם הזה ותחייתו הקרובה במולדתו ההיסטורית.

 Tagged with:

1878

 1878-1848, אירופה, בריטניה  סגור לתגובות על 1878
אוק 252014
 

הוקם "הוועד המשותף לענייני חוץ" Conjoint Foreign Committee)), כארגון משותף ל"וועד שליחי הקהילות" ול"אגודת אחים" לצורך הגנה על זכויותיהם וענייניהם של יהודים בארצות מצוקה.

 Tagged with: