1598

 1648-1492, אירופה, גרמניה אוסטריה ובוהמיה  סגור לתגובות על 1598
דצמ 302014
 

עשרות היהודים היושבים כדין בוינה נדרשו להעמיד לרשות המדינה 11,000 זהובים כהלוואה למימון הוצאות המלחמה. אלה טענו כי אינם יכולים לשאת לבדם בנטל ההלוואה ויש לחייב גם את היהודים הבלתי ליגליים. הארכידוכס מתתיה הוציא צו הקובע כי גם יהודים שאינם תושבי קבע יהיו חייבים לשאת באופן שווה בנטל המסים.

1599

 1648-1492, אירופה, גרמניה אוסטריה ובוהמיה  סגור לתגובות על 1599
דצמ 302014
 

יהודי וינה נדרשו להעמיד לרשות הממשלה הלוואה חדשה בסך 20,000 זהובים. פרנסי הקהילה ביקשו לחלק את הנטל החדש עם כל יהודי כל הממלכה. הארכידוכסהתקצף והודיע כי יהודי וינה, שזכו בחסות חינם ועשו עושר רב מניצולם של הנוצרים, יידרשו לעזוב את העיר בתוך שבועיים. גם לאחר שהופחתה הדרישה לכדי מחצית הסכום, לא יכלו היהודים לעמוד בדרישה […]

1603

 1648-1492, אירופה, גרמניה אוסטריה ובוהמיה  סגור לתגובות על 1603
דצמ 302014
 

בימי השוק של פרנקפורט על נהר מיין התכנסו נציגי הקהילות בערי הריינוס וקיבלו החלטות שנועדו לחזק את סמכותם של בתי הדין הרבניים ואת כושר הפעולה האוטונומי של הקהילות היהודיות מול החברה הנוצרית ורשויותיה. בין השאר אושרו שוב תקנות שנועדו למנוע תקלות וחיכוכים עם הסביבה הנוצרית. הוועידה פסקה שיש להימנע מהופעה ראוותנית שיש בה כדי לעורר […]

1612

 1648-1492, אירופה, גרמניה אוסטריה ובוהמיה  סגור לתגובות על 1612
דצמ 302014
 

בפרנקפורט שכנה הקהילה היהודית הגדולה ביותר במערב גרמניה. כ-3,000 נפש הצטופפו בשכונה מסוגרת ובה כמאתים דירות. ההגבלות והאיסורים שהוטלו על פעילותם הכלכלית הפכו את חייה למאבק הישרדות שבו נקטו היהודים כל אמצעי וכל שיטה כדי לעקוף את החוקים והתקנות המגבילים. היהודים, שנאסרה עליהם כל פעולה אחרת, עסקו בעיקר בהלוואה בעבוט. במשכונות שלא נפדו הקימו חנויות, […]

1614

 1648-1492, אירופה, גרמניה אוסטריה ובוהמיה  סגור לתגובות על 1614
דצמ 302014
 

תחת איום מחודש של גירוש הציעו פרנסי קהילת וינה מענק של 20,000 זהובים לאוצר המלכותי ותשלום מכסה שנתית של 2,000 זהובים.      

1615

 1648-1492, אירופה, גרמניה אוסטריה ובוהמיה  סגור לתגובות על 1615
דצמ 302014
 

אירועים דומים התרחשו בעיר וורמס, שבה שכנו כ-1,500 יהודים והקהילה היהודית בה נחשבה העתיקה בגרמניה. גם כאן התנהל המאבק בין העירונים לבין הפטריצים באפיק אנטי-יהודי, בדרישה לסלק את היהודים מן העיר. משפנו היהודים פנו אל הקיסר וביקשו את הגנתו וזה גער בעירונים של וורמס. בתגובה התקהלו המונים וצרו על הגטו היהודי. היהודים הוכרחו לצאת את […]

1618

 1648-1492, אירופה, גרמניה אוסטריה ובוהמיה  סגור לתגובות על 1618
דצמ 302014
 

בקהילה היהודית של פרנקפורט הושג הסכם על הרחבת הייצוג של בני הקהילה בגוף המנהל את ענייני הקהילה. במשך שנים התנהל מאבק מר בין שועי הקהילה, בעלי ההכנסות הגבוהות, הפרנסים והרבנים, ששלטו ללא מצרים במוסדות הקהילה ללא התחשבות ביסודות העממיים, של בעלי המלאכה, הסוחרים הזעירים ודלת העם. אלה דרשו השתתפות בניהול ענייני הקהילה וחלוקה הוגנת של […]

1648-1618

 1648-1492, אירופה, גרמניה אוסטריה ובוהמיה  סגור לתגובות על 1648-1618
דצמ 302014
 

מלחמת שלושים השנים בין הקתולים לבין הפרוטסטנטים קלעה את היהודים למצב מיוחד ועדין. הם סבלו לא פעם ממוראות המלחמה, אך הם לא היוו יעד לפגיעה מצד זה או אחר. הקיסרים הקתולים הבטיחו וגם קיימו הגנה על היהודים, ששימשו ספקי כספים חשובים ביותר למימון הוצאות המלחמה ההרסנית. שנות המלחמה הביאו רגיעה יחסית ליהודים לעומת הסבל שידעו […]

1624

 1648-1492, אירופה, גרמניה אוסטריה ובוהמיה  סגור לתגובות על 1624
דצמ 302014
 

פרדיננד ה-2 העניק ליהודי וינה רישיון לבנות לעצמם שכונה נבדלת, מעבר לדנובה, מוגנת בחומה. לתושבי הגטו החדש ניתנה רשות לקיים את עסקיהם וחנויותיהם בעיר ולנוע בה באופן חופשי. ליהודי הגטו הובטחה אוטונומיה גמורה. רב הקהילה עמד בראש ועד פרנסים שניהל את ענייני השכונה היהודית. הרב הראשון בכהונה זו היה יום טוב ליפמן הלר, ששימש בתפקידו […]

1629

 1648-1492, אירופה, גרמניה אוסטריה ובוהמיה  סגור לתגובות על 1629
דצמ 302014
 

הרב יום טוב ליפמן הלר, שעבר מוינה לפראג, ונמנה שם על ועד הקהילה, נעצר לאחר מלשינות ונחקר על ידי אנשי לשכת החצר של הקיסר בוינה. הוא הואשם בחיבור דברי התקפה על הנצרות עם שהוא משבח את התלמוד, שכבר נפסל על ידי חכמי הכנסייה. הרב טען כי הוא התבטא בשבח המשנה, שהיא עיקרה של התורה שבעל-פה […]