1495-1492

 פורטוגל  סגור לתגובות על 1495-1492
דצמ 222014
 

כ-100,000 יהודים, אולי מחצית ממגורשי ספרד, ביקשו מקלט בפורטוגל השכנה. המלך חואן ה-2 (1495-1481) התיר למשפחות יהודיות עשירות להתיישב בפורטוגל. רוב המגורשים האחרים קיבלו רשות שהייה זמנית לתקופה של שמונה חודשים; כתום תקופה זו, משהתברר כי רוב היהודים לא הצליחו למצוא להם אמצעי הפלגה לארצות אחרות ונשארו בארץ, הוכרזו אלה כעבדי המלך. ילדים יהודים רבים נלקחו ממשפחותיהם ונשלחו לאיי סאו-תומה כדי שיגדלו שם כנוצרים.

במגפה שפרצה בין הגולים היהודים, בעיקר מקרב דלת העם, מתו אלפים ובתוכם גם מנהיג הגולים, הרב יצחק אבוהב.

1497-1496

 1648-1492, אירופה, פורטוגל  סגור לתגובות על 1497-1496
דצמ 222014
 

עם עליית מנואל ה-2 לשלטון (1521-1495), בוטלה עבדות היהודים הגולים והוקלה המדיניות כלפי היהודים. אך נישואי מנואל לאיזבלה, בתם של המלכים הקתוליים הספרדיים, חוללו שוב מהפך לרעה. מלכי ספרד דרשו את גירוש היהודים, כתנאי לנישואין. ב-5 בדצמבר 1496 פרסם המלך צו לגירוש היהודים; עם זאת שאף להשאיר את היהודים בארצו ועל כן נקט צעד קיצוני […]

1507-1506

 1648-1492, אירופה, פורטוגל  סגור לתגובות על 1507-1506
דצמ 222014
 

המתיחות והאיבה בין נוצרים ל"נוצרים החדשים" הגיעה לשיאה בהתפרצות אלימה כלפי האנוסים בליסבון, שבה נהרגו כ-2,000 מהם. מהומות קשות אלה אילצו את המלך להתערב. נזירים וכמרים, שהנהיגו את הפרעות, נאסרו והוצאו להורג. החלה בריחת אנוסים מפורטוגל והיא נבלמה רק לאחר שיצאה הבטחה מן המלך לשמור על הסטטוס-קוו עוד שש-עשרה שנים.

1525-1516

 1648-1492, אירופה, פורטוגל  סגור לתגובות על 1525-1516
דצמ 222014
 

קהילת האנוסים בפורטוגל שמרה במידה רבה על ייחודה ובדלותה מכלל האוכלוסיה. העובדה שהקהילה היהודית, בשלמותה, אולצה להמיר את דתה, תרמה לליכודה של עדה זו ולנטייה הרווחת בתוכה לשמור על המנהגים היהודיים במחתרת. מגמה זו הדאיגה את המלוכה הפורטוגלית, שביקשה להנהיג את מוסד האינקוויזיציה גם בארצה, בדומה לספרד. "הנוצרים החדשים" הצליחו לעכב את כינון האינקוויזיציה בארצם, […]

1531

 1648-1492, אירופה, פורטוגל  סגור לתגובות על 1531
דצמ 222014
 

שליח המלך חואן הצליח להשיג מן האפיפיור קלמנס ה-7 אישור להקמת אינקוויזיציה בפורטוגל. "הנוצרים החדשים" הפעילו את השפעתם בחצר האפיפיור והשיגו דחייה במימוש היזמה החדשה.

1533

 1648-1492, אירופה, פורטוגל  סגור לתגובות על 1533
דצמ 222014
 

קלמנס ה-7 הוציא "הכרזת סליחה" בה קבע כי אין לראות ביהודים שנאנסו להתנצר נוצרים לכל דבר ולכן פטורים הם מעונש. שונה המצב לגבי צאצאיהם שנטבלו לנצרות בלידתם, אך גם אליהם יש להתייחס בסלחנות, שכן קיבלו חינוך גרוע מהוריהם, ועל כן יש לשדל אותם ולקרב אותם לנצרות בדרכי נועם. האפיפיור פקד לשחרר את כל האנוסים הכלואים […]

1536

 1648-1492, אירופה, פורטוגל  סגור לתגובות על 1536
דצמ 222014
 

ב-1535 חודש המשא-ומתן בין מלך פורטוגל לבין האפיפיור על ייסוד אינקוויזיציה בממלכה. האפיפיור התנה את הסכמתו בכך שחקירות האינקוויזיציה תהיינה גלויות, הן לא תישענה על מקורות מפוקפקים, כמו משרתי הבית וגורמים בעלי מוניטין רע; כמו כן לא יוחרם רכוש הנידונים, אלא יועבר ליורשיהם החוקיים; ובסופו של דבר, יוכלו הנאשמים שהורשעו בדין לערער על פסק-הדין בפני […]

1538

 1648-1492, אירופה, פורטוגל  סגור לתגובות על 1538
דצמ 222014
 

משלחת מטעם "הנוצרים החדשים" הגישה תזכיר לאפיפיור ובה בקשה נמרצת להאריך את תקופת החסד בה הוגבלו סמכויות האינקוויזיציה. "אנו משתדלים בכל כוחנו להתבדל מן היהדות", נאמר בתזכיר, "אך אם לא יבוא קץ לעריצות המופעלת נגדנו, נעשה מעשה שלא היה עולה על דעתנו מעולם – נסתלק מן הנצרות שנכפתה עלינו ונשוב לדת משה, נעזוב את מקומות […]

1539

 1648-1492, אירופה, פורטוגל  סגור לתגובות על 1539
דצמ 222014
 

אחד האנוסים, מנואל דה קוסטא, צייר כתובות על שערי כנסיות בליסבון: "הגואל לא בא עדיין; ישו לא היה משיח אמת". כתובות אלה חוללו סערה עצומה בעיר הבירה. הוא נחשף והוצא להורג בשרפה. הנזק שגרם לעניינם של "הנוצרים החדשים" היה עצום. גל של מעצרים ומשפטים עבר בארץ. מאות "נוצרים חדשים" עונו, עד שהודו בכפירתם. עשרות מהם […]

1547

 1648-1492, אירופה, פורטוגל  סגור לתגובות על 1547
דצמ 222014
 

מאמציו של האפיפיור פאול ה-3 לעצור את השתוללות האינקוויזיציה בפורטוגל לא צלחו. לא ניתן היה לשנות את אווירת האיבה כלפי "הנוצרים החדשים" ואת החלטתן הנחושה של המלוכה ושל האינקוויזיציה לבוא עמם חשבון. בוועידה הכנסייתית בטרידנט תמכו רוב המשתתפים בפעולות האינקוויזיציה הפורטוגלית. האפיפיור אולץ להסכים לפשרה נוספת: חנינה תינתן לכל החשודים מקרב "הנוצרים החדשים" שיישבעו כי […]