מבוא

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על מבוא
דצמ 302014
 

בשטחי גרמניה גדל מספר היהודים, על פי הערכה, מ-25,000 בתחילת המאה ה-18 ל-60,000 עד 70,000 באמצע המאה. גידול זה חל למרות המדיניות שהיתה נקוטה אצל השליטים בנסיכויות השונות ובפרוסיה ביתר שאת – להגביל את מספר היהודים בתחומי הממלכה ולהצר את חופש פעולתם. אך כיוון שהקו המנחה ביחס ליהודים אצל השליטים, ששקדו על פיתוח המדינה הריכוזית שלהם, היה תועלתני לחלוטין, נתאפשרה כניסתם והתפתחותם של "יהודים מועילים", שעליהם ניתן היה להטיל מסי חסות גבוהים.

1714

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1714
דצמ 302014
 

המלך פרידריך הראשון, עם עלייתו לשלטון (1713), יוזם חקיקה שתכליתה להסדיר את מעמד היהודים ולרסן את גידול מספרם בברלין ובממלכה. "תקנת היהודים" התירה להם לרכוש בתים בברלין (אך מספרם לא יעלה על 120 בתי-אב), לעסוק במלאכות ולפתוח חנויות, בתמורה לתשלום של 8,000 טאלרים. מאידך גיסא, זכות הישיבה תעבור בירושה רק לבן יורש אחד. לבן שני […]

1720

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1720
דצמ 302014
 

נוכח הקובלנה המתגברת כנגד ריבוי היהודים בברלין, ממנה המלך "ועדת יהודים" חדשה, שתפקידה לפקח על מספרי היהודים בממלכה ועל מסיהם.

1727

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1727
דצמ 302014
 

הקיסר ההבסבורגי קרל ה-6 (1740-1685), שנודע בנטייתו האנטי-יהודית, הוציא חוק להגבלת נישואי יהודים במורביה, בוהמיה ושלזיה – "חוק הפאמיליאנטים" (Familiantengesetze – שכונה בפי היהודים "גזירת השניוֹת"). החוק בא לקבע את מספרי היהודים – 8,451 משפחות בבוהמיה, 5,106 במורביה ו-119 בשלזיה. למשפחות ניתנו מספרים ויהודי לא הורשה להינשא ולהקים משפחה, אלא אם כן החזיק ברשותו את […]

1730

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1730
דצמ 302014
 

על פי המלצת "ועדת היהודים", שהוקמה בפרוסיה ב-1720, עוצב "התקנון הכללי ליהודים" ("הפריבילגיה הכללית ליהודים"), ולפיה שוב הוטלו מגבלות חמורות על עיסוקי היהודים, במסחר ובמלאכה, נאסרה עבודת האדמה, נאסרה החזקת מזקקות ופונדקים, נאסרה הרוכלות, נאסרה רכישת בתים, והושמו סייגים להכללת ילדים בכתבי-חסות שניתנו ליהודים. זכות ישיבה בפרוסיה ניתנה ליהודים זרים שברשותם 10,000 טאלרים. למרות ההגבלות […]

1738

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1738
דצמ 302014
 

קרל ה-6 מוציא צו לגירוש היהודים משלזיה וכן לגרש את היהודים העניים מתחומי בוהמיה. צו זה לא יצא אל הפועל.

1742

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1742
דצמ 302014
 

כיבוש שלזיה בידי פרידריך השני, מלך פרוסיה, סיפח המוני יהודים לממלכה; אלה המשיכו להחזיק בזכויותיהם הישנות ולא הוחלה עליהם החקיקה היהודית הפרוסית. ועם זאת, יזם פרידריך השני הקמת מוסד "רב ראשי" ליהודי שלזיה, כחלק ממגמה ברורה של הממשל לצמצם את האוטונומיה היהודית ולהגביר את שליטת הממשלה על הקהילה היהודית.