1744

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1744
דצמ 302014
 

דצמבר. הקיסרית מריה תרזה (1780-1717) מוציאה צו לגירוש כל יהודי פראג. היהודים הואשמו בסיוע לפרוסים שכבשו את פראג אותה שנה, במסגרת מלחמת הירושה האוסטרית. מריה תרזה המשיכה את מדיניותו האנטי-יהודית של אביה וחתמה עד מהרה גם על צו המורה על גירוש כל יהודי בוהמיה ומורביה. צו הגירוש עורר תגובת שרשרת שהקיפה את רוב הקהילות היהודיות […]

1745

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1745
דצמ 302014
 

מרס. יהודי פראג יצאו את העיר, על פי צו הגירוש של הקיסרית מריה תרזה. העשירים נקלטו במקומות אחרים בממלכה או יצאו להולנד ולאיטליה. העניים נדדו ברובם הגדול עד פולין. היה זה מבצע הגירוש האחרון של יהודים בתחומי הרייך הישן. מאי. הקיסרית מריה תרזה, מיד לאחר חתימת הסכם השלום עם הפרוסים, הוציאה צו הדוחה את גירוש […]

1747

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1747
דצמ 302014
 

נוכח ריבוי הגניבות והעבירות הכלכליות שבהן היו מעורבים יהודים בני דלת העם, יצא צו ממשלתי המטיל ערבות קיבוצית על הקהילות היהודיות בכל מקרה של גנבה או פשיטת רגל. צו זה הרע עוד יותר את מצבן הכלכלי של הקהילות היהודיות הכורעות תחת עול מסי החסות.

1748

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1748
דצמ 302014
 

נאסר על היהודים לגלח את זקנם. צו זה נועד להקל על תפיסת גנבים יהודים. פורסם צו המתיר ליהודים לחזור למקומות מגוריהם בפראג.

1749

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1749
דצמ 302014
 

נמצא כי מספר משפחות יהודי הפריבילגיה בתחומי פרוסיה (ללא שלזיה) הוכפל במשך עשרים שנה והגיע ל-2,039. מספר היהודים ברחבי גרמניה נאמד ב-70,000-60,000 נפש, חלקם הגדול מהגרים מפולין.

1750

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1750
דצמ 302014
 

"הפריבילגיה הכללית" ("התקנון הכללי") ליהודים בעיר הבירה עוצבה מחדש (Revidiertes Genralprivilegium und Reglement ). במבוא לחקיקה נאמר כי החוק נועד לסייע הן לנוצרים והן ליהודים, שפרנסתם נפגעה בשל הגידול הבלתי-מבוקר במספרי היהודים. במסמך עב כרס חולקו היהודים לששה מעמדות, על פי ערכם הכלכלי. במעמד הראשון נמנו בעלי הפריבילגיה, הסוחרים העשירים. אלה נהנו מזכויות אזרח, אף […]

1753

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1753
דצמ 302014
 

"ועד ארבע ארצות" בפולין, שנקרא להתערב בפולמוס החריף שהתגלע סביב הרב הראשי של שלוש הקהילות אלטונה-המבורג-ואנדסבק (אה"ו), יונתן אייבשיץ, זיכה את הרב מאשמת שבתאות וציווה לשרוף את כל כתבי הפלסתר שיצאו נגדו. אל הפולמוס נגררו רוב הרבנים באירופה, מפולין ועד הולנד, ואלה התפצלו בין תומכי אייבשיץ לתומכי עמדן. המחלוקת לא שככה וערערה עוד יותר את […]

1754

 1789-1713, אירופה, גרמניה ואוסטריה  סגור לתגובות על 1754
דצמ 302014
 

1 בינואר. נתפרסם חוק מטעם הקיסרית מריה תרזה המבטל למעשה את האוטונומיה של הקהילות היהודיות במורביה. על פי חוק זה כל המינויים של הנהגת הקהילה – הרבנים והפרנסים – יהיו נתונים לפיקוח ולאישור של פקידי הממשלה. כל התקנות שנתקיימו בקהילות היהודיות הוכללו במסגרת החוק הממשלתי וקיבלו גושפנקה ממלכתית, תוך הפקעת סמכות השיפוט העצמאית של הרבנים.