1773

 1789-1713, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1773
דצמ 312014
 

לאחר פטירתו של דוב בער ממזריץ, גברה המגמה הדצנטרליסטית בתנועת החסידות. זו התפצלה בין חצרות "צדיקים", שנמנו על תלמידיו ומקורביו של דב בער – אלימלך מליזנסק (1787-1717), לוי יצחק מברדיצ'ב (1810-1740), אהרן [הגדול] מקרלין (1772-1736), שניאור זלמן מליאדי  (1813-1745), שמואל שמלקי הורוביץ, מנחם מנדל מוויטבסק (1788-1730). בחסידות המתפצלת ניכרו שני פלגים עיקריים – חסידות גליציה ואוקראינה […]

1780

 1789-1713, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1780
דצמ 312014
 

ראש ממשלת פולין, אנדרי זאמויסקי (Andrzej Zamoyski), יזם תכנית לרפורמות במערכת המשפט בפולין, במסגרת המגמה המתמשכת להנהיג תיקונים בממלכת פולין, לאחר המשבר שהוביל לחלוקתה הראשונה של המדינה, בשנת 1772. התכנית כללה הצעות לפתרון השאלה היהודית, בכוונה להביא לצמצום מספרי היהודים בממלכה (בין השאר, באמצעות איסור נישואי קטינים הרווח בקרב היהודים), להקטין את נקודות החיכוך בין […]

1781

 1789-1713, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1781
דצמ 312014
 

בתגובה על פרסום ספרו של יעקב יוסף מפולונויה, שהכיל ביקורת חריפה על הרבנים והטיל ספק במיומנותם התורנית, התכנסו רבני ליטא ביריד זילווה (פלך גרודנה), בהשראתו של הגר"א, וחידשו את קריאת החרם והנידוי כנגד החסידים: יש לראות אותם כנכרים, אין להתחתן בהם ואין לבוא עמם במגע ואף לא להביא אותם לקבר ישראל.

1782

 1789-1713, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1782
דצמ 312014
 

בווארשה התפרסם הספר "על הצורך בתיקון היהודים בארצות ממלכת פולין", שזכה לתפוצה רבה. מחברו עלום השם, ביטא את גישת המשכילים הדוגלים במתן זכויות אזרח ליהודים ושילובם המלא בממלכה, אך לא קודם שייפטרו ממנהגיהם הקלוקלים המבדילים אותם משאר הציבור, יוותרו על האוטונומיה הקהילתית שלהם, יתחנכו ברוח ההשכלה הכללית, ינהלו את ענייניהם בלשון המדינה, יעברו לעיסוקים יצרניים. […]

1784

 1789-1713, אירופה, פולין  סגור לתגובות על 1784
דצמ 312014
 

שוב נצטוו היהודים לצאת את ווארשה, על רקע ריבוי הטענות בשל ישיבתם הבלתי-חוקית בעיר. אך הזדמנות חדשה להיאחזות היהודים בעיר הבירה ניתנה ב-1788, כאשר התכנס "סיים ארבע השנים", שעליו הוטל לחולל רפורמות מקיפות בפולין ולצורך זה התנהלו ישיבותיו באופן רצוף. אלפי יהודים נכנסו לעיר והשתכנו בה, דרך קבע, תוך ניצול החוק המתיר ישיבת יהודים בזמן […]